W OKRESIE ZIMOWYM DWÓR BEDZIE ZAMKNIETY

Dwór w Podstolicach powstał pod koniec XIX wieku, kiedy właścicielem wsi Podstolice był hrabia Hedogron Kierski. To właśnie on około 1890 roku zainicjował budowę neoklasycystycznego dworu. W 1920 roku nowym właścicielem Podstolic został baron Stronbetzky, następnie w okresie międzywojennym dwór stał się własnością Skarbu Państwa Polskiego, a jego kolejnym dzierżawcą  Stanisław Karłowski.
Podczas trwania II wojny światowej majątkiem zarządzał "Treuhänder Neubert". Okres ten okazał się dla Podstolic niezwykle łaskawy, niestety szybko uległo to zmianie, kiedy po zakończeniu wojny Podstolice stały się własnością Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego. W 1950 roku cały obszar 1224 hektarów ziemi oddano Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Dziś obiekt znajduje się w prywatnych rękach, a dzięki staraniom nowych zarządców Dwór odzyskał dawną świetność. Pozwala cieszyć się niespotykanym klimatem i sprzyja wypoczynkowi na łonie natury.